Draag bij aan de toekomst van Weave

Stem op ons project via
'Voor de wereld van morgen' en help mee om 10.000 euro te winnen voor het project

IWWA was voorheen een groeiende community van weefsters, maar is in verval sinds 2001. Het ten uitvoer brengen van de genoemde fases en het behalen van de gestelde doelen zal als gevolg hebben dat meer en meer kansarme vrouwen in/rond Ifakara zich aan zullen sluiten en/of terug zullen keren tot het weefvak. In dit eerste jaar profiteren naast de direct betrokken weefvrouwen, ambachtslieden en medewerkers van Weave 450 andere indirect betrokken (waaronder familieleden, buren en bekenden van de weefsters, lokale werklieden, lokale vakschool).

Weave initieert hiermee een structurele groei van de Tanzaniaanse textiel- en weefindustrie om de sociaal economische status van veel vrouwen - en tevens van een groot deel van de gemeenschap - in het afgelegen Morogoro gebied te versterken.

Door de samenwerking tussen Tanzaniaanse en Nederlandse partijen vindt er een uitwisseling plaats en leert men van elkaar. Er wordt een (internationaal) netwerk opgezet dat zal zorgen voor een uitwisseling van kennis en kunde op gebied van o.a. cultuur, creatieve (ontwerp-)processen en bedrijfsvoering.